Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Laatimispäivä 23.5.2018

Rekisterinpitäjä

Mobila Electronics Oy (Y-tunnus 2347266-8)
Haravakuja 9
01660 Vantaa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: [email protected]obilaelectronics.fi

Tietosuojavastaava: Tomi Autio

Rekisterin nimi

Mobila Electronics Oy:n huolto- ja laskutusasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Mobila Electronics Oy:n huolto- ja laskutusasiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tilausten toimittamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin myymälä ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat asiakastiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Huollettavan laitteen merkki, malli ja sarjanumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

  • asiakastiedon rekisteröintipäivämäärä
  • Laitteen huoltohistoria
  • Laskutusasiakkaan ostohistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Mobila Electronics Oy:n huolto- ja laskutusasiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa myymälässä tai huoltokirjaus sivustoa käyttäessään. Rekisteriin kerätään myös tietoja asiakkaan kirjautuessa palveluun sekä ostaessa tuotteita.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mobila Electronics Oy:n huolto- ja laskutusasiakasrajapinnat on järjestetty seuraavien toimijoiden kautta, joille myös tietoja luovutetaan. Voit tutustua yrityksien tietosuojakäytäntöihin seuraamalla linkkejä:

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mobila Electronics Oy:n huolto- ja laskutusrekisterinrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Mahdollisesti ja tilapäisesti tarvittava paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään tietosuojajätteenä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia. Kielto tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen [email protected]

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnön voit tehdä osoitteeseen [email protected]

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa [email protected] virheellisen tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan Rekisteröityyn liittyvät tiedot järjestelmistään.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan. Osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin mikäli laissa on asetettuja vaatimuksia ja velvollisuuksia näiden osalta. (esim. Kirjanpitolaki)

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.


Huollamme Apple (iPhone, iPad), Blackview, Google, Huawei, Honor, LG, Motorola, Nokia, Oneplus, Oukitel, Samsung, Sony, Microsoft ja Xiaomi matkapuhelimet sekä tabletit. On tarpeesi sitten uusi näyttö, uusi akku tai lasin vaihto, hoidamme nämäkin kuntoon myymälöissämme usein jopa odottaessa. Meillä myös laaja valikoima puhelimen lisätarvikkeita.Lue lisää