Toimitusehdot

Toimitusehdot

SOVELTAMINEN
Toimitusehtoja sovelletaan Mobila Electronics:in (”mobila”) kuluttaja-, jälleenmyyjä- ja yritysasiakkaille (”asiakas”) tuottamiin huoltopalveluihin ja/tai tuoteostoihin.

PALVELUIDEN SISÄLTÖ
Palvelut jakautuvat neljään osaan.

  • Valmistajan myöntämään takuuseen (”takuuhuoltopalvelu”).
  • Asiakkaan ostamaan huoltopalveluun (”veloitushuoltopalvelu”).
  • Asiakkaan ostamaan laitteen tietoturvalliseen kierrätykseen (”kierrätyspalvelu”).
  • Asiakkaan ostamaan tuotteeseen (”tuoteosto”). Valmistajan takuuehdot löytyvät näiden omilta verkkosivuilta tai käyttöoppaasta.

SOPIMUS
Osapuolten välille syntyy sopimus, kun asiakas tuo tai lähettää laitteen takuuhuolto-, veloitushuolto- tai kierrätyspalveluun tai tilaa/ostaa tuotteen Mobilalta. Toimitusehdot tulkitaan automaattisesti luetuiksi, kun sopimus on syntynyt.

Mikäli osapuolten välillä on erikseen solmittu kirjallinen sopimus, sovelletaan kyseistä sopimusta liitteineen ensisijaisesti näihin toimitusehtoihin nähden.

HINNAT JA MAKSUEHDOT
Veloitushuolto-, kierrätyspalvelu tai tuoteosto laskutetaan voimassa olevaa hinnastoa noudattaen. Takuuhuoltopalvelu on asiakkaalle veloitukseton valmistajan takuuehtojen mukaisesti.

Laitteilla on valmistajien myöntämät materiaali- ja valmistusvirheitä koskevat takuut. Ulkoisesta tekijästä (esimerkiksi kosteus- tai mekaaninen vaurio) johtuvat viat eivät pääsääntöisesti kuulu valmistajan takuun piiriin, näissä tapauksissa asiakas saa hinta-arvion korjauksesta, jos laitetta ei korjata veloitetaan hinnaston mukainen maksu tehdystä työstä ja palautetaan laite asiakkaalle tai asiakkaan halutessa kierrätetään laite (kohta 8 laitteen kierrätys).

Veloitushuoltopalvelussa tai tuoteostossa Mobilalla on oikeus laskuttaa erikseen toimituskulut, postiennakkomaksu ja/tai laskutuslisä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas voi maksaa veloitushuoltopalvelun tai tuoteoston ennakkoon, myymälään, postiennakkona tai laskulla maksuehto 14 päivää (Mobila voi evätä lasku mahdollisuuden).

Maksuviivästymistapauksissa on oikeus periä myös huomautusmaksu ja perintäkulut. Laskua tai maksua koskevat reklamaatiot ovat tehtävä kohtuullisessa ajassa laskun päiväyksestä. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

LAATUTAKUU

Mobila myöntää veloitushuoltopalveluun ja siinä käytetyille varaosille 36 kuukauden mittaisen työtakuun, poislukien akku. Akulle Mobila myöntää kuuden (6) kuukauden takuun. Kastuneen tai vääntyneen laitteen korjaamiseen Mobila ei myönnä työtakuuta. Mikäli laite tulee työtakuuhuoltoon Mobila korjaa sen veloituksetta tai mikäli laitetta ei voida korjata, johtuen esimerkiksi varaosien saatavuudesta Mobila hyvittää asiakkaalle alkuperäisen korjauksen hinnan. Takuu ei koske käyttäjän itse aiheuttamia vaurioita tai käyttökulumia. Jos tuote tulee eri vian takia huollettavaksi on kyseessä uusi huoltotapahtuma. Huoltoraportti toimii takuukuittina. Tämä takuu on voimassa 24.2.2017 alkaen huolletuissa laitteissa. Tämä takuu ei rajoita kuluttajasuojalain tai näiden ehtojen mukaista virhevastuuta.

IP-luokiteltujen laitteiden huolloissa emme voi taata että laitteen IP-luokitus ja tiiviys säilyy.

Takuuhuoltopalvelussa noudatetaan valmistajan ohjeistuksia. Pääsääntöisesti takuu jatkuu alkuperäisen ostotositteen mukaisesti

TUOTTEEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN KULJETUKSEN AJAKSI
Asiakas vastaa lähetyksen riittävästä ja sisällön edellyttämästä pakkaamisesta. Lähetys on pakattava ja sisältö on merkittävä rahdintoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet saatavissa rahdintoimittajan verkkosivuilta.

NOUTAMATTA JÄTTÄMINEN
Jos rahdintoimittajan välityksellä toimitettua lähetystä asiakas ei nouda noutopisteestä tai asiakasta ei tavoiteta, tällöin rahdintoimittaja palauttaa lähetyksen Mobilalle, palautuneet laitteet siirtyvät Mobilan omaisuudeksi kolmen kuukauden kuluttua palautuspäivämäärästä.

Uusintalähetyksessä asiakkaan on oltava yhteydessä Mobilan asiakaspalveluun ([email protected]) ja sopia uusi toimitustapa.

Myymälään toimitettu laite säilytetään valmistumisesta kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen tuotteen omistusoikeus siirtyy Mobilalle.

LAITTEEN KIERRÄTYS
Jos asiakas ei halua korjauttaa laitetta, on mahdollisuus jättää se Mobilan kierrätyspalveluun. Tällöin asiakas hyväksyy, että laitteen omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan Mobilalle.

Kierrätyspalvelussa laitteesta tyhjennetään tuntityönä tiedot seuraavasti. Laitteessa olevat käyttöjärjestelmät päivitetään, jos teknisesti mahdollista, palauttamalla laitteen tehdasasetukset, jolloin muisteissa olleet käyttäjäkohtaiset tiedot ja lokitiedostot ylikirjoitetaan. Laitteen muistikomponentit tuhotaan fyysisesti.

Mobila jatko käsittelee tyhjennetyn laitteen vastuullisesti noudattaen lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS
Postin välityksellä tilatuissa tuoteostoissa asiakkaalla on neljätoista (14) päivää aikaa tutustua tuotteeseen.

Vaihto ja palautus tapauksissa asiakkaan on oltava yhteydessä Mobilan asiakaspalveluun ([email protected]) ja sopia toimintatapa etukäteen.

TIETOSISÄLLÖN VARMISTAMINEN
Mobila ei ole vastuussa laitteen sisältämistä tiedoista, niiden katoamisesta tai tuhoutumisesta.

Mobila tarjoaa maksullista tietojen kopiointi ja palautus palvelua, tällöinkin vastuu tiedoista säilyy asiakkaalla, koska teknisesti ei välttämättä ole mahdollista saada tietoja talteen.
Asiakas antaa oikeuden Mobilan kopioida, tallentaa ja säilyttää laitteen sisältämää tietosisältöä omissa tai kolmannen osapuolen järjestelmissään palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisen pituisen ajan.

VIRHEVASTUU
Mikäli toimituksessa on virhe, tulee Mobilan korjata virhe tai uusia toimitus. Asiakkaan tulee antaa Mobilalle kohtuullinen lisäaika virheen korjaamiseksi. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.
Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen tai jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, voi asiakas vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
Mobila ei vastaa virheestä, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN
Takuuhuolto-, veloitushuoltopalvelu tai tuoteosto tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

Asiakas voi ostaa pikahuollon, tällöin työ ohittaa huoltojonon.

Takuuhuoltopalvelun toteuttamiseen saattaa osallistua valmistajan yhteistyökumppaneita, tällöin kohtuullinen aika voi olla pidempi. Jos laite lähtee korjaukseen valmistajan yhteistyökumppanille asiakkaalle ilmoitetaan tästä pääsääntöisesti tekstiviestinä.

YLIVOIMAINEN ESTE
Mobila vapautuu vastuusta, mikäli virhe tai viivästys on seurausta sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, poikkeuksellisesta sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, ennalta arvaamattomasta teknisestä syystä, tulipalosta, työselkkauksesta, yhteistyökumppanista johtuvasta syystä tai muusta Mobilan vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevasta seikasta.

Mobilan tulee ilmoittaa esteestä ja sen vaikutuksista toimitukseen välittömästi tiedon saatuaan.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
Mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, jota ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, tai kyseessä on viivästys, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajasuojalain 5 tai 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäädösten mukaisesti.

Mobilan korvausvelvollisuus rajoittuu sopimuksen taloudelliseen arvoon.

Kuluttaja-asiakkaan osalta Mobila on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain, mikäli virhe tai viivästys johtuu Mobilan huolimattomuudesta. Yritysasiakkaan osalta Mobila ei missään tilanteissa vastaa välillisistä vahingoista. Välillisillä vahingoilla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa rauennut tai jäänyt täyttämättä.

Mobila ei korvaa mahdollista kuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat laitteen puutteellisesta pakkaamisesta / suojaamisesta tai pääsääntöisesti laitteen katoamista kuljetuksen aikana.

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Jos kuluttaja-asiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyksien ratkaisemiseen, asiakas voi ottaa yhteyden paikkakuntansa kuluttajaneuvojaan, joka voi selvitellä tai sovitella asiaa asiakkaan puolesta. Kuluttajalla on oikeus myös saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jos yritysasiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyksien ratkaisemiseen, voidaan sitä ratkoa välimiesmenettelyn avulla.

Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään tällöin Vantaan käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

VOIMASSAOLO
Toimitusehdot ovat voimassa 24.2.2017 alkaen toistaiseksi ja korvaa kaikki aikaisemmat toimitusehdot. Toimitusehdot nähtävissä puhelinhuolto.fi verkkosivuilta tai Mobilan myymälöissä.


Huollamme Apple (iPhone, iPad), Blackview, Google, Huawei, Honor, LG, Motorola, Nokia, Oneplus, Oukitel, Samsung, Sony, Microsoft ja Xiaomi matkapuhelimet sekä tabletit. On tarpeesi sitten uusi näyttö, uusi akku tai lasin vaihto, hoidamme nämäkin kuntoon myymälöissämme usein jopa odottaessa. Meillä myös laaja valikoima puhelimen lisätarvikkeita.Lue lisää